AVG intrekken toestemming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent onder andere dat we van onze leden toestemming moeten krijgen om foto’s op onze media te kunnen publiceren.

Bij elk evenement kan men zich via een formulier inschrijven voor activiteiten. Door het invullen van deze formulieren, moet je akkoord gaan met een extra voorwaarde. Deze is als volgt geformuleerd:

“Ik verklaar hierbij dat ik toestemming heb gegeven voor de verwerking van mijn persoonsgegevens ex artikel 7 AVG. Ik begrijp dat de vereniging zich het recht voorbehoudt om de door haar gemaakte foto’s en beeldmateriaal via de door haar opgerichte social media-kanalen en website te publiceren. Ik begrijp dat ik mijn toestemming ieder moment weer kan intrekken.”

Mocht u nou een foto tegenkomen, waar u op staat, maar dat u dat liever niet wenst, dan kunt u voor deze specifieke foto uw toestemming intrekken. U moet dat dan doen via onderstaand formulier. Verzoeken op andere wijzen ingediend, worden door het bestuur niet in behandeling genomen. Ook niet volledig ingevulde formulieren, worden niet in behandeling genomen.

Als wij uw verzoek hebben ontvangen, dan zal het bestuur dit verzoek behandelen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk te horen welke actie het bestuur onderneemt. Dit kan het verwijderen van een foto zijn, of dat u onherkenbaar wordt gemaakt.

Meer informatie over de AVG vind u hier.

Spring naar toolbar