Uitspraak DHL vs BPF (23 november 2015)

Uitspraak

23 november 2015 was er een excursie naar de rechtbank. In de rechtzaak die toen bezocht is, is inmiddels een tussenuitspraak gedaan.

Klik op de bovenstaande link voor de uitspraak.

%d bloggers liken dit: