Strafrecht (17 september 2011)

Op zaterdag 17 september 2011 vindt de eerste themadag van het studiejaar 2011/12 plaats. Met medewerking van mr. Sidney Smeets (Spong Advocaten) hebben onze leden, zowel beginnende als gevorderde pleiters, Ruud Klappen bijgestaan in twee strafzaken. Hieronder de casus *update* én de uitspraak.

CASUS
Op vrijdagmorgen 14 mei 2011, staat Ruud K. net op het punt nachtcafé “Kleine Jantje” af te sluiten als hij een telefoontje krijgt van zijn zoon Melvin, eigenaar van coffeeshop “De Lachende Papegaai”, met de vraag om naar het westelijk havengebied in Amsterdam te komen om een vrijgegeven container bananen uit Columbia te controleren en enkele monsters (kratjes) mee te nemen.

Aangezien het 9.00 uur ‘s morgens is en hij in tegenstelling tot zijn vrienden nauwelijks gedronken heeft, beantwoordt hij de oproep van zijn zoon onmiddellijk. Het Amsterdamse havengebied is minder dan 20 minuten verwijderd van waar hij is, dus springt hij zonder aarzelen in zijn Jeep richting zijn zoon.

Ruud vindt zonder problemen de container waaruit hij samen met zijn zoon een aantal gemerkte kratjes haalt. Vervolgens rijden ze probleemloos naar Ruuds woning en in de garage waar Ruud zijn Jeep parkeert, bergen ze de kratjes op in een speciaal voor deze waren ontworpen koelkast.

Rond 10.15 uur op diezelfde vrijdagmorgen zijn Jeanet Pechlant en dochter Evelien in Amsterdam op zoek naar een pas geopende winkel die computerbenodigdheden en witgoed verkoopt. Na een beetje gezocht te hebben, vinden ze een parkeerplekje op de Stadhouderskade niet ver van de winkel in kwestie.

Terwijl ze het parkeervak inrijden, worden ze door een zwarte Jeep, die met hoge snelheid over de kade rijdt, geschept en gelanceerd waardoor de auto met beide inzittenden in het kanaal terecht komt.

De hulpdiensten zijn snel ter plekke om de eerste hulp te bieden. Er zijn op dat moment geen getuigen aanwezig en de politie kan weinig anders doen dan de feiten te noteren: doorrijden na een ongeluk. Evelien heeft nekklachten en wordt door de ambulance naar het nabij gelegen ziekenhuis gebracht. De auto, een Volkswagen Golf, is nagenoeg total loss.

Later op de middag krijgt de politie een anonieme telefonische tip van een persoon die het ongeluk gezien heeft. Het zou gaan om een voertuig waarvan het merk en de kentekenplaat overeenkomen met de Jeep van Ruud K. Om 16.00 uur gaat de politie na telefonisch overleg over tot actie en doet een inval in de woning van Ruud K. aan de Stadhouderskade. Ze vinden de zwarte Jeep in de garage maar geen enkel spoor van een aanrijding op de (bull bar) stootbumper.

Als een van de politieagenten merkt dat de koelkast op een kiertje staat en aanstalten maakt om de deur te sluiten , ziet hij een aantal verdachte witte wikkels in folie in de koelkast liggen. Een onderzoek ter plekke wijst uit dat de wikkels in feite (10 kilo) cocaïne bevatten.

Ruud wordt meegenomen naar het bureau voor verhoor. Daar aangekomen neemt hij onmiddellijk contact op met zijn advocaat. Nadat hem de cautie is gegeven, beroept hij zich op zijn recht om te zwijgen.

De hoofdofficier van justitie is op zijn minst “not amused”. Na de zaak te hebben gelezen komt hij tot de conclusie dat alweer gewone Amsterdammers de dupe zijn van Ruuds handelen. Hij wijst beide zaken toe aan zijn beste officier van justitie met het doel voor eens en altijd af te rekenen met Ruud K. De betrokken officier verdoet dan ook geen tijd en neemt onmiddellijk contact op met recherche Elandsgracht. Ruud K’s telefoon werd namelijk al afgetapt.

Alle opnames die verbonden zijn met een G.V.O. in een andere casus die gerelateerd is aan een drugs onderzoek waarbij Ruud K. ook betrokken zou zijn, moeten beluisterd worden.

Aanwijzingen
Beginners
1e strafzaak: Ruud wordt verweten dat hij is doorgereden na een verkeersongeval op 14 mei 2011.
Doorrijden na een ongeval:

WVW Artikel 7
Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:
a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;
b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.
2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

Gevorderden:
2e strafzaak: Ruud wordt verweten dat hij cocaïne in zijn bezit had.

1. Tenlastelegging
Aan verdachte is, na een nadere omschrijving van de tenlastelegging zoals bedoeld in artikel 314a van het Wetboek vanStrafvordering (Sv), ten laste gelegd dat:

Feit 1:
(zaaksdossier UPGA pleitgenootschap A1)

hij op of omstreeks de periode van 9 juli 2010 tot en met 14 mei 2011 in Amsterdam en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 10.000 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 juli 2010 tot en met 14 mei 2011 te Amsterdam en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet , te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, buiten en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden of te bevorderen;

– zich en/of een of meer anderen gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feiten heeft getracht te verschaffen en/of

– een of meer anderen getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of daarbij behulpzaam te zijn en/of daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of

– voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad waarvan hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstig redenen had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat die feit(en)

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen.

UITSPRAAK
Door de rechtbank van AJV/UPGA is Ruud Klappen in beide zaken vrijgesproken

%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar