Statuten en huishoudelijk reglement


De statuten
Op deze pagina kunt u de statuten van de vereniging inzien, verleden op 16 juli 2008 te Medemblik. 

Op dit moment staat de ongetekende, niet authentieke versie online. Binnenkort zal de authentieke versie online komen te staan. 

Download
Statuten [PDF-versie 16.07.2008]

Het huishoudelijk reglement
Op deze pagina kunt u tevens ons huishoudelijk reglement inzien, laatst gewijzigd op de algemene ledenvergadering van zaterdag 07 april 2018. Tijdens deze vergadering is het huishoudelijk reglement herzien en goedgekeurd.

Download
Huishoudelijk reglement [authentieke PDF-versie 07.03.2018]