Activiteiten 2008

Lezing: Officier van Justitie

Excursie: Huis van Bewaring P.I. Haarlem ‘De Koepel’

Introductie: Sturgeon Straining pleiten voor juristen

Training: Pleiten (mastertraining)

Excursie: Raad van State

Lezing: Mediation

Excursie: Rechtbank Amsterdam

Excursie: Bureau Financiële Recherche Amsterdam

Training: Succesvol pleiten II

Training: Verdieping pleiten (master)

Lezing: Grondexploitatiewet

Lezing: Geschiedenis strafrecht

Lezing: Geschiedenis kantonrechter

Lezing: Staatsrecht burgemeester/lid Eerste Kamer

Lezing: Raad voor de Kinderbescherming

Bijeenkomst: Algemene ledenvergadering

Activiteiten 2007

Lezing: Militair recht

Training: Mindmapping voor juristen

Excursie: Paleis van Justitie Amsterdam

Introductie: Pleiten in de rechtszaal

Excursie: Rechtbank Amsterdam

Lezing: Strafrechtdeskundige

Lezing: Amnesty International

Lezing: Decaan Open Universiteit

Bijeenkomst: Algemene ledenvergadering

Load more