Excursie rechtbank Amsterdam (8 juni 2016)

Woensdag 8 juni excursie naar de Rechtbank Amsterdam.

Hoe een dagvaardingsprocedure werkt vind je hier.

De geplande zitting voor die dag vind je hier.

Het onderwerp van de zitting is een proefprocedure tussen huisarts en door Landelijke Huisartsenvereniging opgerichte declaratieservice gesloten overeenkomst voor financiële dienstverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van een stichting beheer derdengelden. Na faillissement van zowel de declaratieservice als de stichting beheer derdengelden, vordert de curator van de stichting het aan de huisarts teveel betaalde. De kern van het geschil is of de overeenkomst tussen de huisarts en de declaratieservice de grondslag kan zijn voor een vordering van de curator van de stichting en zo ja of aan de huisarts teveel is betaald en hoe de hoogte van een eventuele vordering dient te worden bepaald.

Aanmelden

Wat: excursie rechtbank Amsterdam

Wanneer: woensdag 8 juni

Hoe laat: van 13.00 tot 15.00

Plaats: Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam

Lezing ‘Het algemene en bijzondere Nederlands bestuurs(process)recht: alles behalve saai!’ door Sander Kole (11 juni 2016)

‘Het Nederlandse bestuurs(proces)recht heet bij het grote publiek wel eens saai te zijn. Dat is volkomen ten onrechte. Het betreft een rechtsgebied dat midden in de samenleving staat. Met grote regelmaat worden bestuursrechtelijke wetten aangepast en/ of doen bestuursrechters voor de praktijk belangrijke uitspraken met betrekking tot de uitleg en toepassing van het Nederlandse bestuursrecht. In deze lezing worden een aantal actuele ontwikkelingen in het Nederlandse bestuursrecht belicht. Voor de pauze zal daarbij het accent liggen op een aantal actuele ontwikkelingen in het de algemene bestuursrecht. Na de pauze komt het omgevingsrecht aan bod. In dat kader zal de Wet natuurbescherming en de toekomstige Omgevingswet op hoofdlijnen worden besproken. Tijdens lezing bestaat ruime gelegenheid tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

 

Over de spreker.

Mr. dr. S.D.P. (Sander) Kole is sinds 2013 als universitair docent Staats- en bestuursrecht (in het bijzonder Omgevingsrecht) verbonden aan de Open Universiteit. In 2014 is hij aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op een (juridisch) proefschrift over beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. Zijn werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van onderwijs in het algemeen en het bijzonder bestuursrecht. Het onderzoek is voornamelijk gericht op het (inter)nationale natuurbeschermingsrecht in relatie tot de ruimtelijke ordeningsrecht. Hij publiceer over dat onderwerp met enige regelmaat in de Gemeentestem en andere tijdschriften. Daarnaast is hij mede-auteur van het handboek ‘Kern van het bestuursrecht’ en de jurisprudentiebundel ‘JB’.’

Voor de logistieke details kun je kijken bij het menu activiteit -> lezingen

 

Load more

Spring naar toolbar