Activiteiten 2010

Excursie: Vredespaleis

Excursie: Internationaal Strafgerechtshof Sierra Leone

Lezing: A.O.v.A. door de deken

Training: Retorica voor juristen

Bijeenkomst: Algemene ledenvergadering

 

UPGA

Pleitsessie: Bestuursrecht

Pleitsessie: Privaatrecht

Pleitsessie: Strafrecht

Training: Succesvol pleiten I

Activiteiten 2009

Lezing: Gerechtsdeurwaarders en incasso

Lezing: Insolventierecht en faillissementswet

Excursie: Oefenrechtbank en OM Amsterdam

Lezing: Georganiseerde misdaad in Amsterdam

Lezing: Drugs en strafrecht

Lezing: Familierecht

Lezing: Islamitische wetgeving (IPR)

Excursie: Rechtbank Amsterdam

Bijeenkomst: Algemene ledenvergadering

Activiteiten 2008

Lezing: Officier van Justitie

Excursie: Huis van Bewaring P.I. Haarlem ‘De Koepel’

Introductie: Sturgeon Straining pleiten voor juristen

Training: Pleiten (mastertraining)

Excursie: Raad van State

Lezing: Mediation

Excursie: Rechtbank Amsterdam

Excursie: Bureau Financiële Recherche Amsterdam

Training: Succesvol pleiten II

Training: Verdieping pleiten (master)

Lezing: Grondexploitatiewet

Lezing: Geschiedenis strafrecht

Lezing: Geschiedenis kantonrechter

Lezing: Staatsrecht burgemeester/lid Eerste Kamer

Lezing: Raad voor de Kinderbescherming

Bijeenkomst: Algemene ledenvergadering

Activiteiten 2007

Lezing: militair recht

Training: Mindmapping voor juristen

Excursie: Paleis van Justitie Amsterdam

Introductie: Pleiten in de rechtszaal

Excursie: Rechtbank Amsterdam

Lezing: Strafrechtdeskundige

Lezing: Amnesty International

Lezing: Decaan Open Universiteit

Bijeenkomst: Algemene ledenvergadering

Load more