Terug naar Over de AJV

Over ons

Wat voor een vereniging is de AJV?
De Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) is een interactieve vereniging van rechtenstudenten en alumni van de Open Universiteit, werkend vanuit het studiecentrum Amsterdam.

Het doel van de vereniging is het leggen en onderhouden van contacten tussen rechtenstudenten en alumni van de Open Universiteit.

Sinds de oprichting in 1985 is de AJV steeds verder gegroeid, waardoor de AJV steeds beter kan inspelen op de wensen en de behoeftes van haar leden.

De Amsterdamse Juridische Vereniging is ook te vinden op Facebook. Hier zullen we zo veel mogelijk interessante links voor onze leden plaatsen en updates geven over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Onze geschiedenis
De Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) is in 1985 opgericht en heeft ruim 100 leden. Het ontstaan van de AJV is spontaan te noemen en geschiedde kort na de oprichting van de Open Universiteit (OU) in 1984, waarmee de AJV de oudste juridische studievereniging van de Open Universiteit is.

Een groep rechtenstudenten en mr. C.J.A. (Chris) Crasborn, docent rechten en later mentor aan de faculteit in Amsterdam, is zich gaan verenigen. Zij ontleenden het recht hiertoe op basis van art. 6, 8 en 9 van de Grondwet. Die periode kan aangemerkt worden als een ware pionierstijd. Er was nog geen zicht op een complete rechtenopleiding zoals nu en het was niet mogelijk om de studie in een sneltreinvaart van twee of drie jaar te voltooien zoals vandaag de dag soms gebeurt.

Veel moest nog ontdekt en uitgevonden worden door de rechtenstudenten en -docenten in 1985. Ondanks de normale opstartproblemen hebben vele rechtenstudenten dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die een juridische vereniging te bieden had. De vereniging bood de mogelijkheid om:

  • deel te nemen aan workshops ter verbetering van vergadertechnieken en juridisch taalgebruik;
  • zitting te nemen in het bestuur van AJV of in het dispuut;
  • mee te schrijven in het studentenblad Ars Aequi;
  • zitting te nemen in de studentenraad;
  • deel te nemen aan de facultaire opleidingscommissie van de OU;
  • contacten te leggen met verschillende publiek- en privaatrechtelijke organisaties;
  • opgedane kennis in praktijk toe te passen door, in de regel, pro bono-advisering;
  • bij te dragen aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken;
  • contacten te onderhouden met alumni;
  • een professioneel netwerk op te bouwen waar men na het afstuderen op terug kan vallen.

De belangstelling voor de rechtenstudie groeide gestaag en in 2000 kwam een grote instroom van rechtenstudenten uit Amsterdam en omgeving. Het karakter van de AJV was hierdoor snel aan het veranderen van die van een studiegenootschap naar een ware juridische vereniging. Dit is voor Koos van der Zwet en Jan Tilgenkamp, beiden inmiddels afgestudeerd, aanleiding geweest om de AJV bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam in te schrijven.

De AJV was steeds groter aan het worden en er ontstond de behoefte aan professioneel bestuur, dat de verantwoordelijkheid zou nemen voor het beleid en het financiële reilen en zeilen van de vereniging. De leden kozen bestuursleden die vervolgens de bestuursfuncties onderling verdeelden. Bij al deze veranderingen heeft vooral Koos van der Zwet een cruciale rol gespeeld.

Op 16 juli 2008 om 12.30 uur werd de statutaire akte van oprichting van de Amsterdamse Juridische Vereniging door kandidaat-notaris mr. Anne Raad bij Van Reewijk notarissen te Medemblik goedgekeurd en gepasseerd. De Amsterdamse Juridische Vereniging bestond nu ook bij de wet. De bestuursleden waren M.R. Kambel (voorzitter) en H. Prins (penningmeester) en zij hebben de akte van oprichting ondertekend.

Bij de algemene ledenvergadering van 11 maart 2009 werd ook het huishoudelijk reglement goedgekeurd. De verdere opbouw van de vereniging en de uitbreiding van het bestuur kon van start gaan. Het bestuur kreeg van de leden het mandaat om excursies, bijeenkomsten en trainingen op zaterdagmorgen of -middag te organiseren en het dispuut op te richten. Het streven van de vereniging was bij de studenten en alumni het gevoel op te roepen er bij te willen zijn.

Het dispuut Universitair Pleitgenootschap AJV (UPGA) is opgericht in nauwe samenwerking met de toenmalige docenten van de Open Universiteit mw. mr. Maria Terpstra, (juridische vaardigheden) en mr. Chris Crasborn, (mentor rechtenfaculteit Amsterdam) en de raad van de AJV met als initiatiefnemers mw. ing. Jacqueline van Rijn, LLM en Marcus Kambel, voorzitter AJV. Op 9 mei 2009 vond de eerste pleitsessie plaats.

Mr. Ard. van der Steur van Sturgeon Juridische Trainingen en tevens beschermheer van het pleitgenootschap UPGA, startte in 2008 met de eerste op maat gesneden pleittrainingen voor de leden van de AJV.

Sinds de oprichting in 1985 is de AJV steeds verder gegroeid en heeft steeds beter kunnen inspelen op de wensen en de behoeftes van haar leden. Het ledental is dan ook gestaag gegroeid door de jaren heen en het bestuur blijft zich er voor inzetten een nuttige en prettige aanvulling op het studieprogramma aan haar leden te bieden.

Spring naar toolbar