OPROEP: extra ALV in 2018 (UPDATE)

UPDATE 16/06/18: het bestuur heeft besloten om de ALV II te houden op 06 oktober 2018 voorafgaand aan de lezing van mr. Nijkerk. De oproep van zaterdag 03 november 2018 is daarmee vervallen.

Origineel bericht:
Het bestuur roept op alle leden van onze vereniging te verschijnen op een extra algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 
03 november 2018  06 oktober 2018. 

Waarom?
Naar aanleiding van de ALV op 07 april jongstleden en na diverse overleggen van het huidige bestuur, heeft het bestuur doen besluiten vanaf heden twee ALV’s per jaar uit te roepen. Het zal gaan om een ALV in het voorjaar (maart/april) en een ALV in het najaar (oktober/november).

Twee ALV’s per jaar
De ALV in het voorjaar zal in het teken staan van de (wettelijke) verplichting de jaarstukken te overleggen aan de leden. Het is de ALV die al bestaat en als zodanig in ons huishoudelijk reglement is geregeld. Problemen waar het huidig bestuur echter tegenaan loopt, is dat er in deze ALV een begroting wordt goedgekeurd over de maanden januari-april; vier maanden die dan al verstreken zijn. Derhalve heeft het bestuur ervoor gekozen om ook een ALV in het najaar te houden. Deze zal dan in het teken staan van de begroting en de vaststelling van (o.a.) de contributie voor het volgende jaar. Ook de inning van de contributie zal dan eerder van start gaan, zodat leden niet pas op de helft van het jaar geconfronteerd worden met een betalingsverplichting voor de contributie. De huidige regels omtrent contributie blijven wat het bestuur betreft onverkort van toepassing.

Programma
Wij zullen 06 oktober combineren met de lezing van mr. Nijkerk. Uiteraard ontvangt u de (officiële) uitnodiging nog via e-mail.

Het bestuur

%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar