Inschrijvingen OU-studentendag geopend!

Vorig jaar schitterde de jaarlijks terugkerende studentendag voor rechtenstudenten van afwezigheid, maar in 2018 heeft de Open Universiteit weer een landelijke studentendag Rechtswetenschappen georganiseerd.

Inmiddels is er meer informatie bekend en kunnen studenten van de faculteit Rechtswetenschappen zich inschrijven.  Lees gauw verder!

Het thema voor dit jaar is ‘de Veilige Stad’, een van de nieuwe interne minoren van de opleiding bachelor Rechtsgeleerdheid. Op zaterdag 24 november 2018 van 10:30 tot 17:00 uur is iedereen welkom voor een interessant programma met inspirerende sprekers.

Datum
Zaterdag 24 november 2018
van 10:30 tot 17:00 uur

Locatie
‘In de Driehoek’, Willemsplantsoen 1c te Utrecht

Aanmelden
Aanmelden kan alleen voor studenten Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en kost € 30,00. Aanmelden kan via deze link.  Dit evenement wordt door de Open Universiteit zelf georganiseerd.

Thema
‘De veilige stad’ is het thema dat bij de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen hoog op de agenda staat in onderwijs en onderzoek. In september gaat de minor “De veilige stad” voor het eerst van start en in het OU-brede onderzoeksprogramma ‘De veilige stad / Safe Communities’ wordt het thema vanuit tal van invalshoeken benaderd. Misdaadpreventie draait niet alleen om verlaging van de misdaadcijfers, maar gaat ook over de verbetering van de leefbaarheid, van goed samenleven. Het gaat over verkleining van risico’s, over een leven zonder angst. Om het doel van de veilige stad te bereiken dient op zoek te worden gegaan naar antwoorden op de vraag wat geschikte strategieën zijn om misdaad en onveiligheid tegen te gaan. Zowel door het afnemende vertrouwen in autoriteiten en instituties door o.a. de toename van ondermijnende criminaliteit en door radicalisering en terroristische aanslagen is bij dit thema sprake van urgentie. De veilige stad als thema is in beginsel een speerpunt waarin juridisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek gecombineerd kunnen worden. Het begrip de veilige stad staat in verband met sociaal beleid, huisvesting, onderwijs en bugerschapsvorming, sport, kunst en cultuur. De veilige stad vraagt in feite om een cultuur van preventie. Is het ter beschikking staande instrumentarium afdoende om de veilige stad mogelijk te maken?

Programma
10:30 − 11:00 Inloop en registratie met koffie en thee
11.00 − 11.15 Opening en welkom door de dagvoorzitter, prof. dr. Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit
11.15 − 12.00 mr. drs. Rob Welten: de praktijk van de veilige stad
12.00 − 13.00 Lunch
13:00 − 13:45 prof. dr. René Clarijs: Jeugdzorg en jeugdrecht
13:45 − 14:30 mr. Tamara Buruma: Radicalisering en terrorisme
14.30 − 15.00 Pauze met koffie en thee
15.00 − 15.30 prof. dr. Rein de Wilde (decaan): Recente ontwikkelingen binnen de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen
15.30 − 15.45 Uitreiking scriptieprijs Rechtswetenschappen door prof. dr. J.W. Sap, hoogleraar Europees en internationaal recht, Open Universiteit
15.45 − 16.00 Afsluiting
16.00 Borrel

Deelname alleen voor studenten Rechtswetenschappen.

De inleiders:
Mr. dr. Rob Welten is sinds 2009 burgemeester van de gemeente Borne. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hierna was hij enkele jaren wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit Maastricht en vervolgens medewerker Kabinet en AJZ bij de provincie Limburg terwijl hij daarnaast rechten studeerde aan de Open Universiteit. Van 1994 tot 2001 was hij hoofd van het kabinet van de commissaris van de Koningin in Overijssel. Hierna was Welten twee jaar hoofd bestuurlijke en juridische zaken bij Ymere. Van 2003 tot 2006 was hij hoofd bestuurlijke zaken van de Friese gemeente Weststellingwerf en daarnaast lid en fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel. In 2006 werd hij wethouder in Oldenzaal en drie jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van Borne. Hij is tevens lid van de Adviesraad van de Open Universiteit.

Prof. dr. René Clarijs (bestuurskundige, neerlandicus en bedrijfskundige) is hoogleraar aan de Universiteit van Sint-Petersburg, Rusland. Daarnaast is hij parttime verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Academy for Public Change (Tilburg University), hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid en heeft hij een eigen adviesbureau op het gebied van de publieke dienstverlening, in het bijzonder jeugd(zorg)beleid. Voorheen was hij onder andere directeur van Jeugddorp De Glind, president van de Europese koepelorganisatie EAICY (die ruim 25.000 jeugdinstellingen representeert), en vice-president van EUCIS-LLL, het EU-platform voor lifelong learning. Hij is betrokken bij verschillende innovaties in de Nederlandse jeugdzorg, zoals non-formal education en result-based accountability, en beleidsadviseur voor overheden en instellingen in het buitenland.

Mr. Tamara Buruma is strafrechtsadvocaat bij Prakken d’Oliveira sinds 2010 en heeft zich toegelegd op (internationale) strafzaken met een politieke component, zoals genocide, terrorisme en piraterij, maar ook geweldloos activisme tijdens demonstraties en klachten over overheidsoptreden. Ook doet zij gecompliceerde witwas- en fraudezaken. In haar werk combineert zij gedegen onderzoek naar de feiten graag met juridisch doorwrochte argumenten. Als cassatiespecialist deinst zij er niet voor terug heersende jurisprudentie ter discussie te stellen en nieuwe jurisprudentie uit te lokken. Zij is partner sinds 2017.

Tamara is toegelaten als co-counsel tot de List of Counsel voor de Kosovo Specialist Chambers en Lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Zij verricht promotieonderzoek naar opruiing aan de Universiteit Leiden.

Het congres- en vergadercentrum is gelegen op loopafstand (ongeveer 5 minuten) van het Centraal Station te Utrecht. Komende vanaf het CS volgt u de borden richting Centrum en de uitgang Catharijnesingel. Bij die uitgang gaat u linksaf, u steekt vervolgens de Catharijnesingel over en gaat meteen rechts. U bevindt zich nu op het Willemsplantsoen. Na ongeveer 200 meter ziet u aan u uw linkerhand de Gertrudiskerk. Hier is het congres- en vergadercentrum in gevestigd.

%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar