Het bestuur

Het huidige bestuur (v.l.n.r.: Anneliek Schooneman, Mark Achterbergh en Ankie Breugom)

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur van de Amsterdamse Juridische Vereniging bestaat sinds de algemene ledenvergadering van 07 april 2018 uit drie leden, namelijk dhr. Mark Achterbergh als voorzitter, mw. Anneliek Schooneman als secretaris en mw. Ankie Breugom als penningmeester. Zij vormen samen het dagelijkse bestuur van de vereniging.

Klik op de profielfoto’s voor meer informatie over de bestuursleden.

Mw. A. Breugom LLB, penningmeester

Dhr. M. Achterbergh LLB, voorzitter

Mw. A. Schooneman, secretaris