Diesviering op een historische plek!

01 december 2018 – Vandaag is het feest: we vieren 33 jaar bestaansrecht, maar ook dat we 10 jaar een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Onze Diesviering werd dit jaar gehouden in de Schreierstoren in Amsterdam. En dat is een bijzondere plek, want dat is de enige bewaard gebleven verdedigingstoren van Amsterdam. Het bestuur heeft echt alles uit de kast getrokken om er een bijzondere middag van te maken. En dat is gelukt!

Even later dan gepland, begon onze voorzitter, Mark Achterbergh, met een veelbelovend welkomswoord. Hij was wel wat later begonnen, want er was iets aan de hand. Kent u die mop? Er reed een trein naar Amsterdam toe. Weet u wat er gebeurde? Nou, die kwam dus niet aan. Precies vandaag moest er, werkelijk waar, rondom Amsterdam maximaal aan het spoor gewerkt worden. Hierdoor kwamen veel van onze leden later aan dan gepland. Die hebben helaas net de champagneronde gemist. Maakt niet uit joh, volgend jaar beter! Gelukkig hebben we sinds kort bij de vereniging een intern klachtenloket voor de NS. Daar werd vandaag dankbaar gebruik van gemaakt.

Elke jurist moet geprikkeld worden door deze foto! #kelderluik

Onze trotse voorzitter vertelde dat, sinds het aantreden van het nieuwe bestuur, er een hoop gebeurd is. Zo hebben we een nieuw logo, zijn er vele mooie activiteiten georganiseerd en is ons ledenaantal meer dan verdubbeld. Dat is toch iets om trots op te zijn! Onder het genot van een heerlijke petit four met ons nieuwe logo erop, wachten onze leden geduldig af tot onze eerste spreker het woord zou krijgen: rector magnificus prof. mr. Anja Oskamp.

De heerlijke petit fours met onze frisse nieuwe logo waren erg populair.

Onze rector magnificus aan het woord: over het verleden
Het thema van dit jaar was ‘back to the future’, waarbij drie sprekers het woord zouden krijgen over het verleden, het heden en de toekomst. Oskamp was buitengewoon verheugd dat zij, vanwege haar grote wijsheid, iets over het verleden mocht vertellen. De rector vertelde over haar affiniteit met het recht en de verbintenis daarvan met de ICT. Big data wordt een steeds belangrijker fenomeen. Het brengt eindeloze mogelijkheden met zich mee, maar ook zorgen; hoe zit het met de privacy van mensen waar het over gaat? En wie is dan uiteindelijk de eigenaar van die data? Dat vond Oskamp ook bijzonder interessant, waarbij ook de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) werd besproken. Kan een computer rechtspreken? Dat was een vraag naar het publiek. Dat is natuurlijk een rare vraag, maar “het gebeurt al”, aldus Oskamp. In 1990 werd de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) ingevoerd, ook bekend als de Wet Mulder. Dit maakte het mogelijk om strafbare gedragingen over te hevelen van het strafrecht naar het bestuursrecht. Als je nu een rood verkeerslicht negeert, krijg je vrijwel geheel automatisch een prent op je deurmat.

Aan aanwezigen zitten vol interesse te luisteren naar het verhaal over AI.

Wat de aftredend rector wil meegeven aan de toekomst van de open universiteit is, dat juristen leren praten met andere disciplines. Technologie en recht worden steeds meer met elkaar verweven, dus is het van groot belang dat juristen ook meer de ‘taal van de programmeur’ gaan leren spreken. Oskamp geeft aan zich nog zeker anderhalf jaar aan de open universiteit te verbinden om ICT een volwaardige plek binnen de open universiteit te geven.

Rector magnificus van de open universiteit gaat de discussie aan over big data en AI.

Hoogleraar Ronald Janse aan het woord: over het heden 
Na een korte pauze (want tja, plassen enzo), was het tijd voor onze tweede spreker. Prof. dr. mr. Ronald Janse, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap, mocht wat gaan vertellen over een actualiteit in het heden. De introductie ging over de vier vrijheden van de Europese Unie, meer specifiek de vrijheid van goederen en personen. Dit houdt in dat Unieburgers vrij kunnen reizen binnen de EU, zonder daardoor gehinderd te worden door douane of andere grenscontroles. Dat heeft voordelen, maar vergt ook duidelijk afspraken onderling. Zo is er het Europees aanhoudingsbevel (EAB). Dit regelt de uitlevering van een Unieburger van het ene lidstaat naar de andere. De nationale rechter toetst of deze uitlevering ook daadwerkelijk moet gebeuren. In geval van een zaak waarbij door Polen uitlevering van een verdachte werd gevraagd, stelde de rechter uit Ierland terecht de vraag: kán ik deze verdachte wel uitleveren aan Polen?

Wat was er nou aan de hand? De nationaal conservatieve Poolse politieke partij PiS (in het pools Recht en Gerechtigheid), behaalde in 2015 de absolute meerderheid in het Pools parlement. Janse legt uit dat hierdoor de partij vrij spel had en meteen de ‘aanval’ inzette op de rechtspraak. Doel: het vleugellam maken van het constitutioneel tribunaal. Hierdoor zorgde de regering ervoor dat er alleen nog maar rechters in het tribunaal kwamen die loyaal waren aan PiS. En de rechters die zitting hadden, daar werd de pensioenleeftijd voor verlaagd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) maakte korte metten met deze regeling en liet deze terugdraaien. Frans Timmermans,  de (eerste!) vice-president van de Europese Commissie, zette vanuit zijn rol als portefeuillehouder ‘Interinstitutional Relations’, meteen de boel op scherp. De Poolse ‘hervormingen’ van de rechterlijke macht komen volgens hem neer op een ondermijning van de scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van rechters. Nu dreigt een zogeheten ‘artikel 7’-procedure voor Polen, waarbij ze hun stemrecht binnen de Europese Commissie kunnen kwijtraken.

Prof. dr. mr. Ronald Janse vertelt over een buitengewoon actueel onderwerp over het falende democratische proces in Polen.

Directeur onderwijs dr. mr. Ria Slegers aan het woord: een blik in de toekomst
Tot slot was de beurt aan onze eerste docenten-lid van de vereniging: sinds juni 2018 is zij directeur onderwijs en zet ze zich keihard in om de opleiding te verbeteren en waar zij dat kan studenten uit te leggen hoe het nieuwe onderwijsstelsel nu eigenlijk in elkaar zit. Zo ging het over de idee van studenten dat de opleiding minder flexibel is geworden. Hoewel er op sommige punten inderdaad een wat strakker regime is gaan gelden, is de flexibiliteit echter nog steeds aanwezig. Je hebt, als je je aanmeld voor een module, een jaar de tijd om je module succesvol af te ronden en drie tentamenkansen. Er werden vele vragen gesteld en feedback gegeven over ervaringen die afgelopen jaren zijn opgedaan. Slegers nam deze feedback ter harte en neemt dit weer mee terug naar de open universiteit. Er zijn veel zaken opgehelderd en dat is weer goed voor de toekomstige studenten!

Dr. mr. Ria Slegers, directeur onderwijs, wordt het vuur aan de schenen gelegd door kritische studenten.

Een, twee, Chardonnay
Daarna was het nog tijd om gezamenlijk te netwerken en na te praten over het afgelopen jaar. We kunnen terugkijken op een bijzonder succesvol jaar en het bestuur is er dan ook van overtuigd dat 2019 een nóg mooier jaar gaat worden.

Het bestuur

Uiteraard was onze mascotte, Lex, ook weer van de partij. Hij was aan het einde wel een beetje losgeslagen. We moesten hem van de tap aftrekken, nadat hij wat te veel Chardonnay op had.

%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar