Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Er werd een bijzondere algemene ledenvergadering uitgeschreven, omdat de jaarrekening van 2012 nog niet was goedgekeurd. Door omstandigheden was de jaarrekening nog niet klaar, omdat de nieuwe penningmeester het over moest nemen van de oude penningmeester en de oude penningmeester had helaas verzuimd om iets bij te houden.

Ankie Breugom, heeft samen met Josanne van Westrienen en Mariam Bentum getracht de jaarrekening achteraf te reconstrueren met de bankafschriften en de bonnetjes die er waren. Ze hebben heel erg hun best gedaan om daar een kloppend verhaal van te maken. Volgens de voorzitter is dat goed gelukt.

De goedkeuring moet verleend worden door de kascommissie bestaande uit twee leden. Vlak voor de algemene ledenvergadering waren de jaarcijfers aan de kascommissie toegestuurd maar niet goedgekeurd en werd er door de kascommissie uitstel verleend. In juni werden de nieuwe cijfers toegestuurd waaraan één kascommissielid haar akkoord heeft gegeven.

De hele administratie was aan beide kascommissieleden toegestuurd. De voorzitter van de kascommissie is niet akkoord waardoor er een patstelling is ontstaan o.a. vanwege communicatieproblemen.

Voorzitter verzoekt de leden de jaarcijfers goed te keuren en decharge te verlenen.. De cijfers aan het begin en eind van het jaar wijken niet af van vorige jaren.

Door stemming van de leden zijn de jaarcijfers op 26 oktober 2013 goedgekeurd en is decharge verleend.

%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar